Slađana Pejović ART

Divni ženski likovi prevladavaju u mojim delima, jer moja inspiracija potiče od žena koje su degradirane u muškom svetu od davnina do danas.

Cilj mi je da moja umetnost približi lepotu žena svetu u svakom smislu i podigne ih na pijedestal kakav zaslužuju. Žene stvaraju ovaj svet lepotom, patnjom, rađanjem novih života, kao i na mnoge druge izvanredne načine.

Koristeći jake boje i kontraste u svojim umetničkim delima, ističem snagu žena koje izlaze iz nametnutih ponižavajućih okvira u svoj svojoj ogoljenoj lepoti.

Moji najnoviji radovi